NOVÁ ELEKTRO-MEMBRÁNOVÁ TECHNOLOGIE ELEKTRO SORPCE: INOVATIVNÍ TECHNOLOGIE PRO ODSOLENÍ VODY A JINÝCH ROZTOKŮ S VÝRAZNĚ NIŽŠÍMI PROVOZNÍMI NÁKLADY OPROTI STANDARDNÍM TECHNOLOGIÍM

Úvod Aktuality

01/2018 - Ohlédnutí


V loňském roce zaznamenala také naše společnost ekonomický růst u významných tuzemských a zahraničních společností i široké škály výrobních a zpracovatelských odvětví napříč všemi obory, v podobě investic do výroby a instalací potřebných technologií na úpravu vod.

U větších instalací patřila jednoznačně mezi nejčastější požadavky našich zákazníků odsolovací zařízení (reverzní osmóza, iontoměniče), včetně jejich předúpraven (filtrace mechanických nečistot, dechlorace, odželeznění, změkčení, ...) a dezinfekce (chlorace, UV ozáření), kde byly zdrojem pro následnou úpravu vody pitné, říční i odpadní

Tímto bychom chtěli znovu velmi poděkovat všem našim novým i stálým zákazníkům, za jejich důvěru a možnost alespoň částečně se podílet na řešení potřeb při jejich činnosti. Děkujeme Vám spolupráci a přejeme mnoho úspěchů.

zpět na aktuality
string(4) "news" - string(10) "/aktuality"