NOVÁ ELEKTRO-MEMBRÁNOVÁ TECHNOLOGIE ELEKTRO SORPCE: INOVATIVNÍ TECHNOLOGIE PRO ODSOLENÍ VODY A JINÝCH ROZTOKŮ S VÝRAZNĚ NIŽŠÍMI PROVOZNÍMI NÁKLADY OPROTI STANDARDNÍM TECHNOLOGIÍM

Úvod Osobní údaje

Osobní údaje

Ochrana osobních údajů - bkg.cz

 1. Společnost BKG – úprava vody a.s., zapsána v obchodním rejstříku v Hradci Králové, oddíl B, vložka 3682 se sídlem firmy Kovová 1149, 500 03 Hradec Králové (dále jen „prodávající“ nebo „správce“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

    - jméno, příjmení
    - e-mailovou adresu
    - telefonní číslo
    - adresu/sídlo

 2. Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

  Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

 3. Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být kupujícímu zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej kupující neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv zasláním e-mailu odhlásit.

 4. Zpracování osobních údajů je prováděno společností BKG – úprava vody a.s., tedy správcem osobních údajů. Osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají také zpracovatelé:

    - Dopravce PPL CZ s.r.o., K Borovému 99, 251 01 Jažlovice - Říčany IČO: 25194798

    Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

 5. Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese info@uprava-vody.eu, nebo také na info@bkg.cz

 6. Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky www.uprava-vody.eu, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:

    - měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách
    - základní funkčnosti webových stránek

  Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

  Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu správce námitku dle čl. 21 Nařízení, kterou můžete zaslat na email info@bkg.cz. Vaše námitka bude vyhodnocena bezodkladně. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.

  Vznese-li návštěvník námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

  Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.

  Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

    - Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
    - Poskytovatelem služby Seznam Sklik, provozované společností Seznam.cz, a.s., sídlem Radlická 3294/10, 150 00, Praha 5, IČO: 26168685

 7. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

    - zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení
    - vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce
    - požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
    - vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování
    - požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo   oprávněnými zájmy správce
    - na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy
    - požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů
    - na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v   rozporu s tímto Nařízením
    - podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajůstring(12) "article_data" - string(13) "/osobni-udaje"