NOVÁ ELEKTRO-MEMBRÁNOVÁ TECHNOLOGIE ELEKTRO SORPCE: INOVATIVNÍ TECHNOLOGIE PRO ODSOLENÍ VODY A JINÝCH ROZTOKŮ S VÝRAZNĚ NIŽŠÍMI PROVOZNÍMI NÁKLADY OPROTI STANDARDNÍM TECHNOLOGIÍM

Úvod Procesní voda

Procesní voda


Úpravou vody z jakéhokoli vodního zdroje lze za předpokladu použití vhodné technologie získat procesní vodu splňující specifikace pro daný technologický proces.

Úprava vody říční, studniční i mořské
Jako takzvaná vstupní voda může fungovat říční voda, studniční voda, pitná voda, brakická voda, mořská voda a jiná voda vznikající specifickým procesem jako např. voda z hlubinných těžebních vrtů znehodnocená chemikáliemi nebo silnou solností apod.

Každý proces má své požadavky funkčnosti, kritéria, zákonné normy a předpisy pro vlastní technologické vstupní náležitosti. U BKG jsme za posledních 20 let provozních zkušeností řešili nespočetné požadavky u mnoha aplikací a rozumíme proto požadavkům na úpravu vody, které jsou kladeny u jednotlivých procesů. Jednoduše proto, že jsme je již v minulosti jistě řešili.

Procesy, pro které se úprava vody používá
Úprava vody je často využívána u procesů tiskařského průmyslu, energetiky, automobilového průmyslu, farmacie, výroby potravin a nápojů, chemického průmyslu a výroby chemických látek, těžebního průmyslu a výroby solných roztoků na vstupu do vrtu (popř. úpravy zasolené vody na výstupu z vrtu), chladící vody, plnící vody, injekční vody, kotelní vody, sterilní vody, úpravy kondenzátu apod.

Podle požadavků zákazníka a kvality/typu vstupní vody jsou pro úpravu, filtraci, nebo změkčení vody aplikovány především membránové technologie ultrafiltrace, reverzní osmózy, elektrodeionizace, popř. filtrační a ionexové technologie.

string(4) "page" - string(5) "/page"