NOVÁ ELEKTRO-MEMBRÁNOVÁ TECHNOLOGIE ELEKTRO SORPCE: INOVATIVNÍ TECHNOLOGIE PRO ODSOLENÍ VODY A JINÝCH ROZTOKŮ S VÝRAZNĚ NIŽŠÍMI PROVOZNÍMI NÁKLADY OPROTI STANDARDNÍM TECHNOLOGIÍM

Úvod Membránové technologie

Membránové technologie


Principem separačního procesu na bázi membránových technologií je mechanická filtrace kapalného média (mořské, brakické, pitné, odpadní, technologické vody a dalších) přes membránový modul. Podstatou této technologie jsou polopropustné membrány, propouštějící molekuly vody a podle typu membrány pak jen další částice určité velikosti.

Polopropustné membrány jsou charakterizovány především velikostí pórů, které určují i velikost částic jimi procházejících. Vzhledem k tomu, že filtrací přes membrány dochází k odseparování veškerých tuhých částic, takto filtrovaná surová voda je hygienicky zabezpečená.

Membránová technologie je využívána v petrochemickém průmyslu (likvidace odpadních vod, zpětné využití technologických vod), farmaceutickém průmyslu (infúzní roztoky, výroba léků), potravinářském průmyslu (voda pro výrobu nápojů, zpracování ovocných a zeleninových šťáv, zpracování mléka) a také při úpravě vody ve vodárnách, elektrárnách a teplárnách (demineralizovaná chladící voda, přídavná voda pro napájení kotlů).

Proces

Velikost pórů

Separace

Reverzní osmóza

0.001 - 0.0001 µm

jednomocné ionty, veškeré rozpuštěné látky

Nanofiltrace

0.01 - 0.001 µm

vícemocné ionty, rozpuštěné organické látky (pesticidy, vedlejší produkty dezinfekce)

Ultrafiltrace

0.1 - 0.01 µm

makromolekuly, organické látky (viry, bakterie), koloidní látky


Reverzní osmóza  

Reverzní osmóza

Odsolování

Nanofiltrace vody  

Nanofiltrace vody

Změkčování, filtrace, desinfekce, odstranění organických látek a pesticidů

Ultrafiltrace vody  

Ultrafiltrace vody

Filtrace, desinfekce, odstranění pesticidů

Úprava mořské vody  

Úprava mořské vody

pro pitné a průmyslové účely

string(4) "page" - string(5) "/page"