NOVÁ ELEKTRO-MEMBRÁNOVÁ TECHNOLOGIE ELEKTRO SORPCE: INOVATIVNÍ TECHNOLOGIE PRO ODSOLENÍ VODY A JINÝCH ROZTOKŮ S VÝRAZNĚ NIŽŠÍMI PROVOZNÍMI NÁKLADY OPROTI STANDARDNÍM TECHNOLOGIÍM

Úvod Membránové technologie Nanofiltrace vody

Nanofiltrace vody


Nanofiltrace pracuje na podobném principu jako reverzní osmóza, ale používá porézní membrány s velikostí pórů 0.01 - 0.001 µm a většinou nesoucí funkční skupiny se záporným nábojem (např. sulfoskupiny). U nanofiltračních membrán se uplatňuje sítový efekt (molekuly větší, než póry membrány nemohou membránou procházet), částečně efekt rozpouštění molekul v membráně, následovaný difúzí molekul přes membránu a desorpcí na druhé straně membrány a efekty vyplývající z přítomnosti elektrického náboje na polymeru membrány. Nanofiltrace je provozována při nižších pracovních tlacích 0,5 – 1,5 MPa.

Nanofiltrační membrány mají schopnost selektivně zachycovat ionty s vyšším nábojem, což se uplatňuje při ‚změkčování‘  vody, jelikož u nanofiltrace dochází k výraznému zachycení dvoumocných iontů (98%) oproti jednomocným iontům (60%).


Nejčastěji používané moduly používané pro nanofiltraci jsou spirálově vinuté, deskové, tubulární, z dutých vláken, keramické anebo kapilární. Pro výběr vhodné membrány nejčastěji zohledňujeme energetické nároky, flux a kontrolu foulingu (zanášení úsadami biologického původu) a scalingu (zanášení úsadami anorganického původu – nejčastěji vápenaté a hořečnaté sole v kombinaci s uhličitany).

Další oblast využití nanofiltrace je při odstraňování patogenních látek, prekurzorů chlorovaných derivátů přítomných organických látek vznikajících při dezinfekci vody, organických látek o molekulové hmotnosti nad 200, pesticidů atd.

string(4) "page" - string(5) "/page"