NOVÁ ELEKTRO-MEMBRÁNOVÁ TECHNOLOGIE ELEKTRO SORPCE: INOVATIVNÍ TECHNOLOGIE PRO ODSOLENÍ VODY A JINÝCH ROZTOKŮ S VÝRAZNĚ NIŽŠÍMI PROVOZNÍMI NÁKLADY OPROTI STANDARDNÍM TECHNOLOGIÍM

Úvod Membránové technologie Reverzní osmóza

Reverzní osmóza


Reverzní osmóza je fyzikální proces, při kterém je čištěná kapalina hnána pod velkým tlakem přes speciální membránu zachycující veškeré nežádoucí látky. Póry v membráně mají velikost pouze 0.001 - 0.0001 µm, což umožňuje eliminaci i těch nejmenších škodlivin. Mikropóry tedy pod velkým tlakem projdou pouze molekuly vody. Výsledkem je tedy čistá kapalina za membránou a odpadní roztok určený k likvidaci. Vyčištěnou vodu zbavenou všech škodlivých látek lze dále upravovat podle konkrétního využití, tedy remineralizovat, alkalizovat apod.

Touto technologií lze za pomocí membrány z čištěné vody odstranit téměř všechny nežádoucí látky (účinnost až 98%):

 • minerální soli
 • sírany
 • dusičnany
 • dusitany
 • fluoridy
 • chloridy
 • těžké kovy
 • azbest
 • arzen
 • radon
 • bakterie a viry
 • farmaceutika 

Reverzní osmóza a její výhody

Pozitivem této technologie je nejen úspora energie na čištění vody a jednoduchost procesu, ale také fakt, že není třeba žádných chemických prostředků, které mohou kapalinu znehodnotit nebo změnit její vlastnosti.

Účinnost čištění vody reverzní osmózou je ovlivněna několika faktory:

Kvalita membrány
Membrány pro reverzní osmózu od různých výrobců mají odlišnou konstrukci, materiál i kvalitu. To má značný vliv na výsledek čištění vody, neboť nekvalitní membrány nemusí zachytit veškeré škodliviny a mají také sníženou odolnost a životnost.

Dostatečný vstupní tlak
Vstupní tlak pro efektivní proces musí být co nejvyšší s ohledem na konstrukci zařízení a použitou membránu. Rozmezí tlaku vstupní vody je při běžných aplikacích 2 – 6 barů.

Množství kontaminantů ve vstupní vodě
Výtěžnost výstupní vody je nižší v závislosti na vzrůstajícím množství rozpuštěných látek ve vstupní vodě. Membrány mají všeobecně problém s železem, které tvoří v pórech krystalky. Ty postupně snižují účinnost membrány, a tím i kvalitu výstupní vody. Stejně tak vyšší množství manganu působí nepříznivě na vlastnosti membrány. Křemík a vápník zase póry membrány zanášejí. Tomuto znehodnocování membrány lze předejít předúpravou vstupní vody, nebo jednoduše častější výměnou membrány.

Teplota vstupní vody
Kvalita čištěné vody se snižuje se vzrůstající teplotou vstupní vody nad 30 °C a klesající teplotou pod 5 °C. Optimální teplota vstupní vody je 25 °C.

Optimální vlastnosti vstupní vody

 • Teplota vody by se měla pohybovat v rozmezí 15 – 25 °C, přičemž horní hranice je považována za ideální.
 • Hodnota pH vstupní vody je pro optimální výsledek reverzní osmózy limitována na 2 – 11.
 • Tlak je závislý na individuálních podmínkách a využití, pohybuje se mezi 2 – 6 bary.
 • Maximální obsah železa a manganu, které ve vyšších dávkách poškozují membránu, je 0,15 mg/l.
 • Maximální obsah aktivního chloru je 0,1 mg/l.

Předúprava vody před reverzní osmózou

Jak už bylo uvedeno, některé látky ve vyšším obsahu, jako např. železo, mohou způsobovat poškození membrány nebo sníženou schopnost filtrace. Proto pokud je překročen tento limit, musí být vstupní voda před použití technologie reverzní osmózy vhodně upravena. Předúpravy vody se provádí např.:

 • odželezením vody
 • změkčováním vody
 • pískovou filtrací vody
 • dechlorací vody

Využití reverzní osmózy

Reverzní osmóza nachází velmi široké využití téměř ve všech odvětvích průmyslu, ale také v domácnostech, gastronomii, akvaristice a dalších oblastech. Příklady použití reverzní osmózy:

 • úpravny a čističky odpadních vod
 • úprava a odsolování mořské vody
 • čištění a úprava vody ze studní
 • farmaceutický průmysl a laboratoře (i jako náhrada destilace)
 • ředění chemických a kosmetických přípravků
 • gastronomické provozy a pivovarnictví
 • potravinářský průmysl
 • úprava vody s požadavkem na určitý obsah solí
 • voda pro doplňování akumulátorů, do manipulační techniky a chladicích soustav
 • domácí čištění a úprava vody
 • voda do klimatizací, zvlhčovačů vzduchu, topných systémů, žehliček,…
 • hydroponie a zahradnictví
 • akvaristika
 • a mnoho dalších případů efektivního použití reverzní osmózy

Reverzní osmóza odstraňuje veškeré nežádoucí látky, které způsobují nepříjemnou pachuť vody, proto bude výstupní voda zcela přirozené přírodní chuti, a tedy i nápoje připravené z vody budou chutnat lépe. Chuť výstupní vody je přímo závislá na kvalitě a obsahu škodlivin vstupní vody.

Za použití kvalitní membrány lze odstranit až 98% všech škodlivin, které se standardně v kontaminované vodě nacházejí. Díky mikropórům membrány a dodržením optimálních podmínek technologie reverzní osmózy propustí pouze molekuly vody a ostatní látky budou jako odpadní složka separovány.

Reverzní osmóza v současné době patří mezi nejlepší celosvětově používané filtrační technologie. Je totiž nejen vysoce účinná a efektivní, ale také ekonomická, ekologická a využitelná v téměř všech průmyslových provozech a domácnostech. Naše společnost BKG – úprava vody a.s. disponuje specialisty na reverzní osmózu a na všechny další technologie čištění a úpravy vody. Dokážeme každému klientovi poskytnout v této problematice odborné poradenství na základě individuálních potřeb provozu.

Pro průmyslové provozy navrhneme a realizujeme plně automatické jednotky reverzní osmózy, které zohlední jak všechny aspekty jednotlivých procesů výroby, tak i ekonomické dopady a firemní předpisy.

string(4) "page" - string(5) "/page"