NOVÁ ELEKTRO-MEMBRÁNOVÁ TECHNOLOGIE ELEKTRO SORPCE: INOVATIVNÍ TECHNOLOGIE PRO ODSOLENÍ VODY A JINÝCH ROZTOKŮ S VÝRAZNĚ NIŽŠÍMI PROVOZNÍMI NÁKLADY OPROTI STANDARDNÍM TECHNOLOGIÍM

Úvod Ionexové technologie

Ionexové technologie


Ionexy jsou makromolekulární sloučeniny, jejichž základ tvoří trojrozměrný skelet. Na něm jsou umístěny aktivní (výměnné) skupiny. Ionexy se používají ve formě drobných kuliček o velikosti 0,3 - 1,5 mm a umožňují kvantitativně odstraňovat z vody nežádoucí ionty výměnou za ty, kterými byly funkční skupiny ionexu předběžně (při regeneraci) nasyceny a které pro daný účel nevadí.

Vhodnou kombinací ionexů docilujeme deionizaci nebo demineralizaci vody. Hovoříme o tzv. iontové výměně. Ionexy jsou nerozpustné ve vodě a v běžných anorganických a organických rozpouštědlech. Ve vodě však bobtnají, základní skelet se rozpíná, ionex se stává porézním, funkční skupiny disociují a jsou přístupny upravovanému roztoku. 

Iontová výměna je rovnovážným procesem, kterým se z vody separují ionty nežádoucí látky za ionty přípustné látky, kterými je nasycen skelet ionexu. Po určité době je ionex plně přesycen separovanými ionty a není schopen dále kvalitativní iontové výměny, je tedy vyčerpán. Ionexem proto necháme protékat roztok o vysoké koncentraci iontu, který z ionexu vytěsní iont navázaný z vody a převede ho opět do funční formy. Tento proces je označován jako reaktivace, či regenerace ionexu.


Změkčení vody  

Změkčení vody

Odsolování vody  

Odsolování vody

Dekarbonizace  

Dekarbonizace

Denitrifikace  

Denitrifikace

string(4) "page" - string(5) "/page"