Úvod Ionexové technologie

Ionexové technologie


Ionexy jsou makromolekulární sloučeniny, jejichž základ tvoří trojrozměrný skelet. Na něm jsou umístěny aktivní (výměnné) skupiny. Ionexy se používají ve formě drobných kuliček o velikosti 0,3 - 1,5 mm a umožňují kvantitativně odstraňovat z vody nežádoucí ionty výměnou za ty, kterými byly funkční skupiny ionexu předběžně (při regeneraci) nasyceny a které pro daný účel nevadí.

Vhodnou kombinací ionexů docilujeme deionizaci nebo demineralizaci vody. Hovoříme o tzv. iontové výměně. Ionexy jsou nerozpustné ve vodě a v běžných anorganických a organických rozpouštědlech. Ve vodě však bobtnají, základní skelet se rozpíná, ionex se stává porézním, funkční skupiny disociují a jsou přístupny upravovanému roztoku. 

Iontová výměna je rovnovážným procesem, kterým se z vody separují ionty nežádoucí látky za ionty přípustné látky, kterými je nasycen skelet ionexu. Po určité době je ionex plně přesycen separovanými ionty a není schopen dále kvalitativní iontové výměny, je tedy vyčerpán. Ionexem proto necháme protékat roztok o vysoké koncentraci iontu, který z ionexu vytěsní iont navázaný z vody a převede ho opět do funční formy. Tento proces je označován jako reaktivace, či regenerace ionexu.


Změkčení vody  

Změkčení vody

Odsolování vody  

Odsolování vody

Dekarbonizace  

Dekarbonizace

Denitrifikace  

Denitrifikace

string(4) "page" - string(5) "/page"