NOVÁ ELEKTRO-MEMBRÁNOVÁ TECHNOLOGIE ELEKTRO SORPCE: INOVATIVNÍ TECHNOLOGIE PRO ODSOLENÍ VODY A JINÝCH ROZTOKŮ S VÝRAZNĚ NIŽŠÍMI PROVOZNÍMI NÁKLADY OPROTI STANDARDNÍM TECHNOLOGIÍM

Úvod Filtrační technologie

Filtrační technologie


Instalace filtračních technologií pro filtraci vody se v dnešní době stává běžnou součástí nejen ve všech odvětvích průmyslu, středních i malých podnicích, ale také v domácnostech a všude tam, kde jsou nastaveny přísné požadavky na dodržení platných předpisů, složení a kvalitu používané vody pro pitné i technické účely.
Všeobecně je filtrace metodou, která separuje nežádoucí pevné látky (písek, rez, kal, atd.) z použitého média (voda, vzduch). Tuto kategorii úpravy vody rozdělíme na základní a nejčastější nežádoucí látky, které se vyskytují ve vlastních i veřejných vodních zdrojích (např.: studny, vrty, vodovodní řády, atd.) a popíšeme příčiny i důsledky jejich výskytu ve vodě, včetně možného řešení.


Mechanické nečistoty  

Mechanické nečistoty

Tvrdost  

Tvrdost

Chlor  

Chlor

Železo a mangan  

Železo a mangan

Dusičnany / dusitany  

Dusičnany / dusitany

string(4) "page" - string(5) "/page"