NOVÁ ELEKTRO-MEMBRÁNOVÁ TECHNOLOGIE ELEKTRO SORPCE: INOVATIVNÍ TECHNOLOGIE PRO ODSOLENÍ VODY A JINÝCH ROZTOKŮ S VÝRAZNĚ NIŽŠÍMI PROVOZNÍMI NÁKLADY OPROTI STANDARDNÍM TECHNOLOGIÍM

Úvod Filtrační technologie Železo a mangan

Železo a mangan


Zvýšený obsah železa (Fe) a manganu (Mn) ve vodě ovlivňuje její charakteristické smyslové vlastnosti (chuť, barvu, vůni). Železo se projevuje svým typicky rezavým zákalem a železitou chutí. Mangan mastnými skvrnami na hladině, až hnědými usazeninami.  

Sloučeniny železa a manganu se vyskytují v povrchových a podzemních vodách většinou společně. Především pak ve vodách podzemních jsou jejich koncentrace v takovém množství, že je potřebné řešit odželeznění vody. V běžné koncentraci tyto sloučeniny nejsou pro zdraví člověka škodlivé, mají však zásadní vliv na hygienické a technologické závady jako je zarůstání potrubí, armatur, zásobníků, kotlů a dalších instalací, včetně poškození jejich součástí a proto je odželeznění vody velmi žádoucí.

Železo je v podzemních vodách ve formě dvojmocného rozpustného iontu (oxidační stupeň +II), při styku se vzduchem se však oxidační stupeň zvýší na formu nerozpustného trojmocného železa (+III).
Dvojmocná forma železa se tedy nachází především v podzemních vodách a na dně nádrží, jezer a všude tam, kde není voda okysličována. Trojmocná forma zase ve vodách, které obsahují rozpuštěný kyslík. Mangan se ve vodě vyskytuje v rozpuštěné i nerozpuštěné formě, především v oxidačních stupních +II, +III a +IV. V podzemních vodách je jeho nejstabilnější rozpustná forma v oxidačním stupni +II. V povrchových vodách jej můžeme najít jako nerozpustný oxid manganičitý.


Odželeznění vody, tedy odstranění loučenin železa a manganu, lze nejlépe pomocí odželezňovacího zařízení s filtračním materiálem, který katalyzuje reakci rozpuštěného kyslíku a železa i manganu, čímž urychluje oxidaci z rozpustných sloučenin na nerozpustné. Takové se snadno zachytí a odfiltrují na filtračním loži. Regenerace filtračního materiálu určeného pro odželeznění vody probíhá pouze zpětným proplachem vody do odpadu. 

string(4) "page" - string(5) "/page"