NOVÁ ELEKTRO-MEMBRÁNOVÁ TECHNOLOGIE ELEKTRO SORPCE: INOVATIVNÍ TECHNOLOGIE PRO ODSOLENÍ VODY A JINÝCH ROZTOKŮ S VÝRAZNĚ NIŽŠÍMI PROVOZNÍMI NÁKLADY OPROTI STANDARDNÍM TECHNOLOGIÍM

Úvod Filtrační technologie Dusičnany / dusitany

Dusičnany / dusitany


Dusičnany (NO3-) a dusitany (NO2-) jsou přirozeně se vyskytující ionty, které jsou součástí koloběhu dusíku. Dusičnany jsou používány ve velké míře jako průmyslová hnojiva, dále také jako oxidační činidlo při výrobě trhavin, k čištění draslíku při výrobě skla. V potravinářském průmyslu se dusitany a dusičnany uplatňují jako stabilizátory a konzervační látky. Dusičnany se mohou dostat do povrchové i podzemní vody jako následek zemědělské činnosti (hnojiva, mrva), z odpadních vod, činností bakterie Nitrosomonas během stagnace vody obsahující dusičnany a chudou na kyslík v rozvodném  pozinkovaném ocelovém potrubí . 

Dusičnany patří mezi velmi sledované látky, které svou toxicitou, resp. přeměnou na toxické dusitany, škodí nejen dospělým jedincům, ale zejména dětem. Nebezpečí dusičnanů vyplývá z možnosti jejich změny v zažívacím traktu člověka na toxické dusitany. V případě tzv. dusičnanové alimentární methemoglobinaemie (DAM) u kojenců dochází k tomu, že dusitany reagují s jejich krevním barvivem, hemoglobinem, na methemoglobin, který není schopný přenášet kyslík. Proto jsou zvláště nebezpečné pro malé děti a zejména kojence.  Z tohoto důvodu jsou udávány limitní hodnoty pro dusičnany při použití vody jako kojenecké 15 mg/l. Pro dospělé jsou hodnoty tohoto limitu vyšší téměř trojnásobně, jedná se o limit 50 mg/l.


Pro odstranění dusičnanů (denitrifikace) existuje podobný postup jako u změkčování vody, kdy voda protéká přes iontoměničovou náplň, v tomto případě jde o tzv. anex. Stejně jako náplně pro odstraňování tvrdosti se i tato náplň musí po vyčerpání své kapacity zregenerovat roztokem chloridu sodného, tedy z regenerační tabletové soli.

string(4) "page" - string(5) "/page"