NOVÁ ELEKTRO-MEMBRÁNOVÁ TECHNOLOGIE ELEKTRO SORPCE: INOVATIVNÍ TECHNOLOGIE PRO ODSOLENÍ VODY A JINÝCH ROZTOKŮ S VÝRAZNĚ NIŽŠÍMI PROVOZNÍMI NÁKLADY OPROTI STANDARDNÍM TECHNOLOGIÍM

Úvod Filtrační technologie Chlor

Chlor


Chlor a jeho sloučeniny jsou z hlediska hygienického zabezpečení vody významnou látkou pro minimalizaci, nebo zamezení výskytu vodou šiřitelných infekčních nemocí. Dezinfekce vody chlorem, nebo také chlorace vody, je proces, který i v malých koncentracích účinně eliminuje mikrobiologické a biologické znečištění. Nejen proto, že je účinný proti většině bakterií a virů vyskytujících se ve vodě, ale i z ekonomických důvodů, patří chlorace vody k nejběžnějším způsobům dezinfekce vody, které se aplikují ve vodohospodářských infastrukturách, průmyslu, bazénech, studnách, vrtech a dalších vodních zdrojích.


Dezinfekce chlorem se mimo jiné nejčastěji provádí dávkováním chlornanu sodného (NaClO), který může být v pevném či kapalném skupenství. Aplikovat jej lze šokově větším množstvím naráz (bazén, studna, atd.), nebo proporcionálně dle průtoku vody a momentální hodnotě pH za pomoci čerpadel k tomu určených. Obsah volného chloru v pitné vodě stanovuje Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 83/2014 Sb. na mezní hodnotu 0,30 mg/l.

dávkovací čerpadlo

Dezinfekce chlorováním může být za určitých okolností problematická. Pomineme-li negativní smyslové vlastnosti chlorované vody, tedy nepříjemnou chuť a pach, je třeba poukázat na to, že chlor v pitné vodě nezabíjí pouze bakterie, ale reaguje také s přírodními organickými sloučeninami přirozeně vyskytujícími se ve vodě. Touto reakcí vznikají látky známé jako „vedlejší produkty dezinfekce“. Tedy široké skupiny látek, z nichž ještě neumíme všechny identifikovat, přesto se o mnohých ví, že mají potenciální toxické nebo karcinogenní vlastnosti. Většinu z nich tvoří trihalogenmethany a halogenoctové kyseliny. Světová zdravotnická organizace však tvrdí, že „zdravotní rizika plynoucí z ‚vedlejších produktů dezinfekce‘ jsou v porovnání s nedostatečnou dezinfekcí extrémně nízká“.


K odstranění chloru (dechlorace) je vhodné použití aktivního uhlí, které se plní do filtrů různých velikostí od malých potrubních, jako výměnná vložka filtru, až po průmyslové ve filtračních nádobách.
Aktivní uhlí je adsorbční filtrační materiál vyráběný z kokosových skořápek, dřeva, nebo uhlí. Jeho vysoká soprční vlastnost umožňuje zachytit na svém mimořádně velikém vnitřním povrchu (400-1500m2/g) chlor a jiné vedlejší produkty chlorace, organická rozpouštědla, toxické těžké kovy a další mnohá znečištění. Dechloračním zařízením protéká voda přes lože z aktivního uhlí a na svém povrchu zachycuje tyto nežádoucí látky. Po vyčerpání sorpčních vlastností musí být aktivní uhlí zregenerováno (reaktivace) zpětným proplachem, případně vyměněno za nové.  

string(4) "page" - string(5) "/page"