NOVÁ ELEKTRO-MEMBRÁNOVÁ TECHNOLOGIE ELEKTRO SORPCE: INOVATIVNÍ TECHNOLOGIE PRO ODSOLENÍ VODY A JINÝCH ROZTOKŮ S VÝRAZNĚ NIŽŠÍMI PROVOZNÍMI NÁKLADY OPROTI STANDARDNÍM TECHNOLOGIÍM

Úvod Pitná voda

Pitná voda


Úprava pitné vody je technologie úpravy vody pocházející z jakéhokoli zdroje splňujícího požadavky pitné vody dle WHO. Vstupní vodou může být voda říční, studniční, neupravená z veřejného zásobování, brakická, nebo také voda mořská.

Změkčení vody a odstranění nežádoucích prvků
Pro účely úpravy vody na vodu pitnou se běžně používají technologie k odstraňování železa, manganu, mikrobiologického znečištění, dusičnanů, amonných iontů a zákalu. Využívá se také změkčení vody, odstranění zvýšené CHSK, hliníku a mnoha jiných látek.

Odsolení vody
Úprava vody je v případě silně zasolených roztoků mořské a brakické vody velice náročná záležitost. I zde ale platí, že každý zdroj vody je možné kvalitativně upravit dle vašich požadavků. Naše společnost v poslední době dosáhla výrazných pokroků v problematice odsolení vody (silně zasolených roztoků) membránovou technologií před-úpravy ultrafiltrace a snížení solnosti technologií reverzní osmózy. Vodu je tak díky technologiím pro odsolení vody a dalším úpravám vody možno pohodlně použít jako pitnou vodu pro zásobování hotelů, developerských projektů, nemocnic, výrobních závodů apod.

Přesně podle vašich požadavků se postaráme o projekt a design zařízení, vlastní výrobu technologie, dodávku, montáž, programování/automatizaci a zprovoznění technologie pro odsolení i změkčení vody. Zastaneme rovněž údržbu, servisní podporu i dodávky provozních a náhradních dílů pro vámi zvolenou technologii úpravy vody a dodáme potřebnou dokumentaci (design as built).

string(4) "page" - string(5) "/page"