Úvod Elektrická sorpce

Elektrická sorpce

E-Sorption - inovativní technologie pro demineralizovanou vodu.

Elektrická sorpce je nová technologie pro odsolení vody. Kde je tedy rozdíl k ostatním technologiím, kde jsou výhody a proč nepoužít stávající technologie? Co to je?  

Elektrická sorpce je založena na vodivých porézních uhlíkových elektrodách s kationtovou a aniontovou membránou na svém povrchu. Voda teče do zařízení přes rozdělovač do kterého kontrolovaně pomocí PLC aplikujeme stejnosměrný elektrický proud v rozmezí 0-3V. Negativně nabité ionty jsou takto přitahovány k anodě a positivně nabité částice jsou přitahovány ke katodě . Výsledkem je kontrolovaně odsolená voda přesně podle potřeby uživatele.

Tuning vody:

V závislosti na zasolenosti vody a požadavkům uživatele se aplikuje  správné množství elektrického proudu, který následně upraví kvalitu vody podle potřeby. Výsledkem je odsolení v rozmezí 20-99% a výtěžnost zařízení v rozmezí 20-95% bez nutnosti před-úpravy.
V provozním režimu není produkován odpad. 100% vstupní vody je upraveno pro uživatele. Po dané době produkce 3-8 minut se automaticky otočí polarizace na elektrodách a zachycené ionty se vyplaví do odpadu. Dle kvality vstupní vody a požadavkům uživatele se dosáhne výtěžnosti až 90%.
Nejedná se o tlakový proces a tím není nutné aplikovat chemii, protože dochází výrazně méně k vysrážení molekul na membráně a organickým usazeninám, tzv. fouling. Protože hnací silou je napětí a ne tlak vody není nutné aplikovat drahou a složitou před-úpravu . Tímto se výrazně snižuje  jak investiční, tak i provozní náklad. Technologie je jednodušší a lépe ovladatelná, vyžaduje minimální prostor. 

Proč je to jednodušší?  

Elektrody a použité membrány nejsou fyzickou bariérou jako třeba reverzní osmóza, ale pouze adsorbují molekuly. Proto nedochází k vysrážení molekul či usazeninám v zařízení v takové vysoké míře. Železo je limitováno až 10ppm, TSS 30ppm a tvrdost nemá v jistých případech limit žádný. 

Výhody oproti reverzní osmóze? 

Tuning vody:   E-sorpce je jednoduše nastavitelný proces; hnací silou je proud, který se jednoduše kontroluje pomocí napětí. Při vyšším napětí odsolujete více a naopak. Výsledkem je chutná voda pro uživatele či jakákoli jiná procesní či výrobní voda přesně podle potřeb. Reverzní osmóza naproti tomu pouze kontinuálně produkuje stejné množství a kvalitu.

Vysrážení molekul a tvorba usazenin:   E-sorpce není tlakový proces jako reverzní osmóza a proto nedochází v takové míře k usazeninám a podobným jevům.

Před-úprava:   Limity pro absolutní většinu iontů jsou výrazně vyšší než u technologie RO. Technologie není náchylná na vysoké hodnoty chloru, zákalu či organických sloučenin. E-sorpce nevyžaduje chemii a je šetrná k životnímu prostředí.

Mimo hranice:   E-sorpce upravuje vodu v roztocích, kde není možné technicky aplikovat RO. Jedná se o úpravu koncentrátů, silně zasolená důlní voda, vysoká organika, vysoké železo atd. 

Robustnost a jednoduchost:   E-sorpce není tlakový  proces a tím automaticky jednodušší na provoz. Produkt je také oproti RO velice robustní. Možnost kontinuálně zapínat a vypínat což výrazně škodí tlakovým procesům.  

OPEX and CAPEX:   Určité aplikace (v CZ téměř všechny) jsou s nižším investičním a provozním nákladem; bez nutnosti provozu s chemií. 

Integrované technologie E-hybrid:   Inteligentní kombinace tlakové a elektrické separace pro brakické vody; využití tuningu kvality vody.

Kde jsou výhody technologie?

Snížení solnosti vody:   Ideální aplikace pro snížení solnosti procesní vody; energetický průmysl, oplachy, injekční voda apod. Změkčení vody bez použití chemie.

HORECA:   Ideální kvalita vody pro kvalitní vodu, kvalitní teplé nápoje. Následně ochrana pro myčky, konvektomaty, pračky.

Profesionální prádelny:   Zařízení aplikovatelné až do 60°C. 

Úprava koncentrátu RO & ropný průmysl, těžařský průmysl:   Úprava solnosti až do 100.000ppm.

Integrované technologie:   Komplikovaná brakická voda s vysokým organickým zatížením.

Procesní voda:   Průmyslové aplikace , zemědělství, zavlažování, oplachy, pivovarnictví, procesní voda atd.

string(4) "page" - string(5) "/page"