NOVÁ ELEKTRO-MEMBRÁNOVÁ TECHNOLOGIE ELEKTRO SORPCE: INOVATIVNÍ TECHNOLOGIE PRO ODSOLENÍ VODY A JINÝCH ROZTOKŮ S VÝRAZNĚ NIŽŠÍMI PROVOZNÍMI NÁKLADY OPROTI STANDARDNÍM TECHNOLOGIÍM

Úvod Elektrická sorpce

Elektrická sorpce

Elektrická sorpce představuje sofistikovanou moderní technologii odsolování vodných roztoků. Náš modul E-sorp je vybaven uhlíkovými elektrodami chráněnými kationtovou a aniontovou membránou a průtokovými kanálky. Proces odsolování je založen na sorpci iontů do porézního materiálu a řízené de-sorpci koncentrovaných iontů mimo roztok. Náš přesný systém aplikace stejnosměrného proudu do porézního materiálu umožňuje nejvyšší výtěžnost a přesně řízený proces odsolování v rozmezí 20-99 %. Jedinečné pro elektro procesy je aplikace proudu v několika režimech. Možné režimy jsou konstantní kvalita nebo konstantní průtok, což umožňuje provoz mnoha proměnných a zacílení na specifické výstupní požadavky. 

Výhody oproti tradičním technologiím: 

  • Chemikálie: ve srovnání s tradičními technologiemi je spotřeba chemie minimální; ve většině případů není potřeba chemie vůbec. Elektrody nepředstavují fyzickou bariéru, což vede k minimální náchylnosti k biologickým nánosům a tvorbě vodního kamene. 
  • Předúprava: modul neslouží jako fyzická bariéra. Technologie E-Sorp může pracovat s vyššími limity vstupního média ve srovnání s tradičními technologiemi, takže je zapotřebí menší či dokonce žádná předúprava.
  • Ekologie: provoz bez spotřeby chemických prostředků, v Batch systému provoz bez nutnosti pravidelných chemických proplachů (CIP), výrazně nižší spotřeba elektrické energie oproti tlakové separaci na reverzní osmóze
  • Výtěžnost: v určitých případech je možné dosáhnout až 90% výtěžnosti
  • Životnost: absence fyzické bariéry vede k delší životnosti modulu a menšímu množství provozních problémů 
  • Plug-and-Play: E-Sorp je systém plug-and-play. Stačí doslova stisknout tlačítko a technologie je v provozu. Každá jednotka je důkladně testována a předem nastavena ve výrobním závodě BKG
  • Údržba:  E-Sorp se skládá z menšího počtu součástek a lze jej snadno monitorovat a měnit nastavení prostřednictvím vzdáleného přístupu. Údržbu můžeme provádět za Vás kdekoli na světě
  • Robustnost: E-sorp je velmi robustní; fyzická síla nebo špatná obsluha či špatné nastavení nevedou automaticky k neopravitelným škodám na rozdíl od tradičních technologií
  • Složité roztoky: E-sorp je vhodný na separaci iontů i z jiných roztoků, než jenom z klasické vody. Kontaktujte nás pro další informace

Stavebnice

Naši OEM partneři po celém světě využívají naší stavebnice. Navrhli jsme ji tak, abychom dodávali naši technologii a přidanou hodnotu co nejefektivnějším způsobem. Našim partnerům poskytujeme pouze atributy s nejvyšší přidanou hodnotou včetně průvodce montáže, zprovoznění a projekční podpory. Naši partneři sestavují jednotky na místě v souladu s našimi konstrukčními pokyny a upravují je podle vlastních představ a místních potřeb. Stavebnice jsou snadno stohovatelné, aby se minimalizoval objem a hmotnost pro rychlou a efektivní přepravu. Přeprava odsolovací technologie nebyla nikdy efektivnější. 

PROSPEKTY

Elektrická sorpce  

Elektrická sorpce

Hybridní technologie  

Hybridní technologie

string(4) "page" - string(5) "/page"