NOVÁ ELEKTRO-MEMBRÁNOVÁ TECHNOLOGIE ELEKTRO SORPCE: INOVATIVNÍ TECHNOLOGIE PRO ODSOLENÍ VODY A JINÝCH ROZTOKŮ S VÝRAZNĚ NIŽŠÍMI PROVOZNÍMI NÁKLADY OPROTI STANDARDNÍM TECHNOLOGIÍM

Úvod Farmaceutický průmysl

Farmaceutický průmysl


Úprava vody, filtrace vody, nebo třeba reverzní osmóza mají své uplatnění i ve farmaceutickém průmyslu. Voda je totiž nedílnou součástí a zároveň nejrozšířenější komoditou výrobního cyklu ve farmaceutice. Použití vody je všestranné jako součást základu produktu, během chemické syntézy, voda je nedílnou součástí finálního výrobku, funguje jako čisticí prostředek i pro oplachování použitých nádob a zařízení. V případě, že není provedena potřebná úprava vody, může být potenciálním kontaminantem a přispívat ke znečištění finálního výrobku. A to dokonce i v případě, že je voda následně z produktu během výrobního procesu odstraněna.

Podle kvality vstupní vody jsou aplikovány technologie ultrafiltrace, popř. úprava vody filtračními a ionexovými technologiemi. Uplatňuje se zde také reverzní osmóza, její stupňovité membránové technologie a dočišťovací jednotky popř. technologie elektro-deionizace vody EDI.

Úprava vody pro výrobu takzvané Aqua purificata, tedy přesněji Aqua pro iniectione, Aqua purificata a Aqua valde purificata, se používá především ve farmaceutickém průmyslu. Zde je kvalita vody definována příslušnými směrnicemi - voda musí odpovídat minimálně vyhlášce č. 252/2004 Sb. a její kvalita je dále předepsána podle ČL 2005. Vyhláška rozlišuje 3 různé kvality použité vody.

  • Aqua pro iniectione s měrnou vodivostí max. 1,1 µS/cm při 20°C, max. celkový organický uhlík 0,5mg/l a obsah bakteriálních endotoxinů max. 0,25 m.j. v 1ml .
  • Aqua purificata s měrnou vodivostí max. 4,3 µS/cm při 20°C, max. celkový organický uhlík 0,5mg/l a obsah bakteriálních endotoxinů max. 0,25 m.j. v 1ml .
  • Aqua valde purificata s měrnou vodivostí max. 1,1 µS/cm při 20°C, max. celkový organický uhlík 0,5mg/l a obsah bakteriálních endotoxinů max. 0,25 m.j. v 1ml .

Podle požadavků zákazníka převezme naše společnost projekci a design zařízení (basic design, detail design), vlastní výrobu technologie úpravy vody, dodávku, montáž, programování automatizace a zprovoznění technologie určené pro úkony jako jsou filtrace vody, změkčení vody, odsolení vody, nebo reverzní osmóza. Zajistíme také potřebnou dokumentaci (design as built), údržbu zařízení pro úpravu vody, servisní podporu i dodávky provozních a náhradních dílů.

string(4) "page" - string(5) "/page"