NOVÁ ELEKTRO-MEMBRÁNOVÁ TECHNOLOGIE ELEKTRO SORPCE: INOVATIVNÍ TECHNOLOGIE PRO ODSOLENÍ VODY A JINÝCH ROZTOKŮ S VÝRAZNĚ NIŽŠÍMI PROVOZNÍMI NÁKLADY OPROTI STANDARDNÍM TECHNOLOGIÍM

Úvod Kontejnerové jednotky

Kontejnerové jednotky


BKG mobilní kontejnerové jednotky úpravy vody zajišťují nepřetržitou dodávku pitné a procesní vody ve složitých podmínkách krizových situací, procesních výpadků stávající úpravny vody, nutnosti neustále měnit místo aplikace výroby vody (např. těžební průmysl), nebo stálá instalace technologie úpravy vody uvnitř výbušných zón, Ex.

Technologie mobilních kontejnerových jednotek jsou schopny pracovat a upravovat vody i za nejsložitějších pracovních podmínek.


Vstupní voda: studniční, brakická, mořská
Výstupní voda: procesní dle požadavků zákazníka, pitná dle WHO


Virtuální prohlídka

string(4) "page" - string(5) "/page"