NOVÁ ELEKTRO-MEMBRÁNOVÁ TECHNOLOGIE ELEKTRO SORPCE: INOVATIVNÍ TECHNOLOGIE PRO ODSOLENÍ VODY A JINÝCH ROZTOKŮ S VÝRAZNĚ NIŽŠÍMI PROVOZNÍMI NÁKLADY OPROTI STANDARDNÍM TECHNOLOGIÍM

Úvod Potravinářský průmysl

Potravinářský průmysl


Požadavky na kvalitu vody jsou v potravinářském průmyslu odlišné pro každý vyráběný produkt. Úprava vody se používá jak pro účely výroby samotného výrobku, tak i pro vodu určenou do specifických výrobních procesů jakými jsou např. kotelní voda, pára, CIP, oplachy apod. Jedná se tedy o produktovou i procesní vodu.

Úprava vody pro jednotlivé výrobky i výrobní proces
Vzhledem k velkému množství referenčních aplikací v potravinářském a nápojovém průmyslu můžeme nabídnout zkušenosti s projekcí a výrobou technologie pro úpravu vody, filtraci vody, změkčení vody nebo odsolení vody, která bude optimální pro samotný produkt i vedlejší technologie, které budou profitovat z instalace úpravny vody.

Reverzní osmóza a filtrace vody
Společnost BKG má zkušenosti s úpravou procesní vody pro pivovarnictví, výrobu sycených a nesycených nápojů, stolní vody, džusů a jiných slazených i neslazených nápojů. Úprava vody je ale také potřebná při výrobě těstovin, sušenek, kypřicích prášků, stabilizátorů, umělých příchutí a mnohého dalšího. Dostávají se zde ke slovu zejména reverzní osmóza a ultrafiltrace vody.

BKG klade důraz na to, aby úprava vody umožňovala výslednou vodu pro potravinářský a nápojový průmysl využít u co nejvíce výrobků a také v jiných procesních aplikacích v celkovém provozu. To vše za předpokladu úspory provozních nákladů. Jedná se například o napojení úpravny vody do komplexního provozu celkové výrobní jednotky.

Komplexní úprava vody pro potravinářský a nápojový průmysl
Pro potravinářský a nápojový průmysl nabízíme tyto technologie úpravy vody:

  • membránová technologie ultrafiltrace vody popř. filtrační zařízení
  • ionexová technologie změkčení vody
  • dekarbonizace vody
  • reverzní osmóza
  • dezinfekce vody
  • procesní skladování vody
  • čerpání vody do jednotlivých procesů výroby či provozu

V závislosti na vašich individuálních požadavcích a specifikách vašeho provozu společnost BKG zastane návrh a designování technologie úpravy vody, samotnou výrobu technologie, její dodávku i montáž. Následně se postaráme také o naprogramování a zprovoznění technologie pro úpravu vody, vyřízení potřebné dokumentace, údržbu a servisní podporu a v případě potřeby také dodání provozních i náhradních dílů pro vaši bezproblémovou úpravu vody.

string(4) "page" - string(5) "/page"