NOVÁ ELEKTRO-MEMBRÁNOVÁ TECHNOLOGIE ELEKTRO SORPCE: INOVATIVNÍ TECHNOLOGIE PRO ODSOLENÍ VODY A JINÝCH ROZTOKŮ S VÝRAZNĚ NIŽŠÍMI PROVOZNÍMI NÁKLADY OPROTI STANDARDNÍM TECHNOLOGIÍM

Úvod Filtrační technologie Mechanické nečistoty

Mechanické nečistoty


Pevné látky, či mechanické nečistoty jsou v určitém množství a v různých velikostech obsažené ve většině odebíraných vod. Jedná se převážně o částečky rzi, jemný písek, štěrk, různý kal, jíl, uvolněné části usazenin potrubí a jiné nečistoty, které se do veřejné vodovodní sítě, vlastních vrtů i studní dostávají ze zastaralého, mnohdy i poškozeného potrubí a z geologického podloží.

Tyto částice mívají různou velikost a mohou se pohybovat od těch viditelných, v jednotkách milimetru, až po ty v desetinách mikrometru, které nejsou okem patrné. Takovéto nečistoty jsou nezřídka příčinou zanesených, ucpaných a poškozených potrubních rozvodů, uzavíracích armatur, kotlů, ohřívačů a všech ostatních zařízení napojených na zdroj vody, který není před touto problematikou ochráněn.

Řešení tohoto problému spočívá v instalaci filtru mechanických nečistot na začátek odběrného místa, kde bude zajištěna ochrana všech částí rozvodu, včetně instalovaných zařízení a armatur, nebo až přímo před samotné zařízení, které je potřeba chránit před poškozením. Filtry a jejich filtrační vložky/náplně se dají rozdělit podle požadované instalace, max. průtoku, propustnosti, použitého filtračního materiálu a případného ručního, či automatického čištění.

 

TYP FILTRU

TYP NÁPLNĚ

OBNOVENÍ FILT. SCHOPNOSTI

PROPUSTNOST

PRŮTOK

Filtr potrubní

filtrační vložka

výměnná/omyvatelná

 

 

Filtr potrubní

filtrační vložka

manuální PROPLACH (do odpadu)

 

 

Filtr potrubní

filtrační vložka

automatický PROPLACH (do odpadu)

 

 

Filtr sáčkový

filtrační sáček

výměnný

 

 

Filtrační nádoba  

písek/štěrk

manuální PROPLACH (do odpadu)

 

 

Filtrační nádoba

písek/štěrk

automatický PROPLACH (do odpadu)

 

 

string(4) "page" - string(5) "/page"