NOVÁ ELEKTRO-MEMBRÁNOVÁ TECHNOLOGIE ELEKTRO SORPCE: INOVATIVNÍ TECHNOLOGIE PRO ODSOLENÍ VODY A JINÝCH ROZTOKŮ S VÝRAZNĚ NIŽŠÍMI PROVOZNÍMI NÁKLADY OPROTI STANDARDNÍM TECHNOLOGIÍM

Úvod Dezinfekční technologie UV záření

UV záření


Ultrafialové záření (zkratka UV, z anglického ultraviolet) je elektromagnetické záření s vlnovou délkou kratší než u viditelného světla. Jestliže jsou mikroorganismy (bakterie, viry, parazity) vystaveny ultrafialovému záření, dochází k absorpci jeho fotonů, čímž je vyvolána fotochemická reakce. Hlavní buněčnou složku, kterou UV záření narušuje, jsou nukleové kyseliny. V případě použití vhodného rozsahu vlnových délek a dostatečně vysoké dávky UV záření  dochází k poškození mikroorganismů, které vede k jejich inaktivaci, tj. ke ztrátě jejich schopnosti rozmnožování (reproduktivní smrt buněk). Inaktivované mikroorganismy pak pro člověka nepředstavují žádné nebezpečí infekce.

Při použití minimální dávky UV 400 J/m2  (při vlnové délce λ=254nm) se podle nynějšího stavu znalostí dosáhne redukce mikroorganismů o 99,99% a rovněž se zničí případné opravné systémy bakterií.

Výhody UV dezinfekce vody

 • nevyžaduje dávkování chemikálií
 • velmi krátká reakční doba (zlomky sekund)
 • při správném použití nedochází k žádným změnám ve složení vody
 • mikrobicidní účinek není na rozdíl od chemických dezinfekčních postupů závislý ani na hodnotě pH, ani na teplotě
 • podle nynějšího stavu znalostí, narozdíl od chemických metod dezinfekce, je dosahováno lepšího účinku proti rezistentním formám parazitů (například oocysty kryptosporidií)

Nevýhody dezinfekce vody pomocí UV

 • na rozdíl od chemických metod dezinfekce (chlor, ozon) není během praktického použití možné žádné přímé měření dávky UV
 • působení je pouze v místě ozáření, není zajištěn trvalý účinek například ve vodovodním systému

Všeobecné předpoklady dezinfekce vody 

 • ze současných schválených dezinfekčních metod (chlorování, ozonování, dezinfekce UV) není žádná univerzálně použitelná pro všechny provozní podmínky
 • volba metody musí odpovídat individuálním požadavkům
 • dezinfekce musí vždy probíhat jako poslední stupeň úpravy vody
 • voda nesmí mít zákal, aby se docílil příslušný mikrobicidní účinek a tím spolehlivá dezinfekce (to platí pro všechny metody, zejména však pro dezinfekci UV)

UV záření k dezinfekci pitné vody se používá v případě vody podzemní, povrchové, v zařízeních na úpravu pitné vody v místě spotřeby, pro rozvody teplé vody, lékařských zařízeních a v dalších mnoha technologických aplikacích.

string(4) "page" - string(5) "/page"