NOVÁ ELEKTRO-MEMBRÁNOVÁ TECHNOLOGIE ELEKTRO SORPCE: INOVATIVNÍ TECHNOLOGIE PRO ODSOLENÍ VODY A JINÝCH ROZTOKŮ S VÝRAZNĚ NIŽŠÍMI PROVOZNÍMI NÁKLADY OPROTI STANDARDNÍM TECHNOLOGIÍM

Úvod Dezinfekční technologie Chlorace

Chlorace


Chlor a jeho sloučeniny jsou z hlediska hygienického zabezpečení vody významnou látkou pro minimalizaci, nebo zamezení výskytu vodou šiřitelných infekčních nemocí. Dezinfekce vody chlorem, nebo také chlorace vody, je proces, který i v malých koncentracích účinně eliminuje mikrobiologické a biologické znečištění. Nejen proto, že je účinný proti většině bakterií a virů vyskytujících se ve vodě, ale i z ekonomických důvodů, patří chlorace vody k nejběžnějším způsobům dezinfekce vody, které se aplikují ve vodohospodářských infastrukturách, průmyslu, bazénech, studnách, vrtech a dalších vodních zdrojích.


Dezinfekce chlorem se mimo jiné nejčastěji provádí dávkováním chlornanu sodného (NaClO), který může být v pevném či kapalném skupenství. Aplikovat jej lze šokově větším množstvím naráz (bazén, studna, atd.), nebo proporcionálně dle průtoku vody a momentální hodnotě pH za pomoci čerpadel k tomu určených. Obsah volného chloru v pitné vodě stanovuje Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 83/2014 Sb. na mezní hodnotu 0,30 mg/l.

dávkovací čerpadlo

Dezinfekce chlorováním může být za určitých okolností problematická. Pomineme-li negativní smyslové vlastnosti chlorované vody, tedy nepříjemnou chuť a pach, je třeba poukázat na to, že chlor v pitné vodě nezabíjí pouze bakterie, ale reaguje také s přírodními organickými sloučeninami přirozeně vyskytujícími se ve vodě. Touto reakcí vznikají látky známé jako „vedlejší produkty dezinfekce“. Tedy široké skupiny látek, z nichž ještě neumíme všechny identifikovat, přesto se o mnohých ví, že mají potenciální toxické nebo karcinogenní vlastnosti. Většinu z nich tvoří trihalogenmethany a halogenoctové kyseliny. Světová zdravotnická organizace však tvrdí, že „zdravotní rizika plynoucí z ‚vedlejších produktů dezinfekce‘ jsou v porovnání s nedostatečnou dezinfekcí extrémně nízká“.

string(4) "page" - string(5) "/page"